1. Administratorem danych jest PLAYROOM z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej (NIP) PL6422452673, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej przez Zarząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy pod numerem 529835.

2. Do realizacji zamówienia pobierane są następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia oraz informowanie klienta o nowych produktach. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów jak np. policja i prokuratura.

4. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych, to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu

5. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres info@playroom.pl .

6. Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Zbiory danych osobowych są zarejestrowane w GIODO pod numerem 150572 (2224/2014)


Zamknij

Ten sklep wykorzystuje pliki cookies, które rozszerzają możliwości działania sklepu.

Produkt został dodany do koszyka.