Hurtownia Erotyczna PLAYROOM nie prowadzi sprzedaży detalicznej, dlatego jeśli jesteś nowym klientem po założeniu konta w naszym sklepie poprosimy Cię o przesłanie skanu dokumentów nadania NIP i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Po dokonaniu weryfikacji możliwa będzie realizacja pierwszego zamówienia.


Dostęp do cen hurtowych nastąpi po założeniu konta.

Klient dokonując zamówienia akceptuje regulamin sklepu.

Po zaksięgowaniu wpłaty przystępujemy do realizacji zamówienia.Polityka rabatowa

Rabat klienta jest sumą dwóch jego części. Pierwszą jest podstawowy składnik - rabat uznaniowy (do 30%), którego przyznanie uwarunkowane będzie w szczególności:

  • oceną dotychczasowej współpracy
  • wspólnymi działaniami marketingowymi
  • szerokością prezentowanej oferty 
  • terminowością w opłacaniu faktur
  • odpowiednim poziomem cen


oraz druga część, to rabat za obrót kwartalny wg następujących progów obrotowych:

  • obrót kwartalny   10 000 PLN   (2 500 Euro) i więcej: dodatkowe 3%
  • obrót kwartalny   25 000 PLN   (6 000 Euro) i więcej: dodatkowe 4%
  • obrót kwartalny   50 000 PLN (12 000 Euro) i więcej: dodatkowe 5%
  • obrót kwartalny 100 000 PLN (25 000 Euro) i więcej: dodatkowe 7%

  

Powyższe rabaty nie obowiązują na produkty promocyjne.

 

- Klient z historią obrotów -
Od 1. października 2011 r. rabatu udziela się na kwartał na podstawie osiągniętego obrotu (wartość netto) w kwartale poprzednim. W przypadku, gdy klient nie osiągnie określonego obrotu w kolejnym kwartale, rabat zostaje utrzymany wyłącznie przez jeden kolejny kwartał. W przypadku nie osiągnięcia danego progu rabatowego przez 2 kwartały z rzędu, rabat zostanie naliczony w stosunku do najwyższego obrotu kwartalnego z ostatnich dwóch kwartałów.

 

- Klienci bez historii zakupów -
W przypadku klientów nowych może zostać udzielony rabat na podstawie obrotu deklarowanego z zastrzeżeniem, by pierwsze zamówienie wyniosło 1/2 wartości obrotu deklarowanego. Poziom rabatu będzie weryfikowany po trzech pierwszych miesiącach współpracy z danym klientem.

W większości przypadków wysyłka następuje firmą kurierską następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.