REGULAMIN HURTOWNI

 

sklep internetowy działający pod adresem www.playroom.pl prowadzony jest przez:

 

PLAYROOM Marcin Fröhlich
ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa 

NIP

: 6422452673

REGON  

: 273834446

GIODO

: 150572 (2224/2014)

GIOŚ

: E0022854W 

Urząd Patentowy  

: 291429

 

KONTO BANKOWE w PLN: Alior Bank 47 2490 0005 0000 4530 1848 2101Firmę PLAYROOM obsługuje Elektro-System, jako organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(GIOŚ E0009822SA)

 


 

Strony transakcji, rejestracja, oferta

1. Stroną dokonującą zakupów w Hurtowni PLAYROOM, zwaną dalej Klientem jest podmiot gospodarczy w myśl ustawy o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 r. z późn. zmianami oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późn. zmianami. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie na stronie www.playroom.pl jest właściciel Hurtowni PLAYROOM, zwany dalej Sprzedawcą

 
2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji kupna jest posiadanie konta firmowego na stronie www.playroom.pl <<<zakładanie konta - tutaj>>> oraz akceptacja Regulaminu hurtowni. Konta nowo zarejestrowanych Klientów są weryfikowane na bieżąco. Aktywowanie konta nie odbywa się automatycznie.
 
3. Nowi klienci zobowiązani są do przesłania na adres info@playroom.pl elektronicznej kopii jednego z niżej wymienionych dokumentów (w zależności od rodzaju i formy prowadzenia działalności gospodarczej):
 
- wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formacie PDF
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.PLAYROOM.pl w chwili składania zamówienia.

5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej www.playroom.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami netto. Dodatkowo w karcie produktu Sprzedawca prezentuje cenę brutto (zawierającą podatek VAT).
 
6. Hurtownia PLAYROOM nie prowadzi sprzedaży detalicznej.


 

Warunki realizacji zamówienia

1. Sprzedawca nie wymaga minimum zakupowego na pierwsze zamówienie od Klienta, który prześle adres internetowy strony WWW sklepu (lub aukcji Allegro) na logistyka@playroom.pl w celu zweryfikowania prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą artykułów erotycznych.
 
2. Sprzedawca nie ustala i nie wymaga minimum logistycznego.

3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę www.playroom.pl - dopuszcza się możliwość modyfikacji zamówienia na warunkach opisanych w pkt. 6 poniżej.

4. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty oraz w niedziele i inne dni świąteczne są rozpatrywane w najbliższy dzień roboczy następujący po tych dniach. 

5. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

6. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Każdą modyfikację zamówienia Klient zgłasza poprzez e-mail na adres logistyka@playroom.pl. Za modyfikację zamówienia uznaje się: dodanie lub odjęcie towaru z zamówienia lub podmianę towaru na inny lub rezygnację z towaru lub zmianę adresu dostawy.

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców hurtowni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie i terminie jego realizacji. 

8. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia a Klient zostanie o tym fakcie poinformowany.

10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez wybranego kuriera.
 
11. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę, skompletowane a nieopłacone przez 7 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania zamówienia zostają usunięte a towar przestaje być zarezerwowany dla Klienta.
 
12. Sprzedawca udostępnia swoim klientom plik XML do synchronizacji stanów magazynowych. Plik XML zawiera, m. in.: opisy produktów, zdjęcia, ceny i inne parametry. Mimo dokładania wszelkiej staranności Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w wyniku użycia oferowanego pliku XML. 
 
13. Sprzedawca może udostępniać Klientom posiadającym sklepy stacjonarne produkty demonstracyjne. Warunkiem ich otrzymania jest:
 
   • zakup przynajmniej 2 sztuk produktu pełnowartościowegod o danego produktu demonstracyjnego,
   • podanie do wiadomości Sprzedawcy adresu pocztowego sklepu stacjonarnego, w którym produkt demonstracyjny będzie używany,
   • podpisanie umowy użyczenia.
 


Płatności

1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

PRZELEW BANKOWY bezpośrednio na konto firmy 
Alior Bank 47 2490 0005 0000 4530 1848 2101

KARTA KREDYTOWA lub PRZELEW ELEKTRONICZNY poprzez serwis PayU.pl (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów). W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 3% od sumy zamówienia
 
GOTÓWKA wyłącznie przy odbiorach osobistych. Przy odbiorze osobistym nie ma możliwości dokonywania płatności za pomocą karty płatniczej.
 
2. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem serwisów płatniczych dowodem wpłaty jest zaksięgowanie wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenia dyspozycji przelewu nie są brane pod uwagę.

3. Sprzedawca na wniosek Klienta może udzielić zgodę na regulowanie płatności za towar z odroczonym terminem 7 dni (kredyt kupiecki).
 
4. Warunkiem utrzymania możliwości regulowania należności za towar z odroczoną płatnością jest terminowe opłacanie faktur. Przywilej ten zostaje automatycznie cofnięty w przypadku odnotowania dwukrotnego nieuzgodnionego opóźnienia w płatnościach w czasie jednego kwartału.

5. Za datę rozliczenia wpłaty za fakturę z odroczoną płatnością uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 
6. Sprzedawca wysyła wezwania do zapłaty do Klienta w formie elektronicznej a Klient obowiązuje się do ich odbioru i bezzwłocznego uregulowania należności.
 
7. Za faktury nieopłacone w terminie (przeterminowane) naliczane są odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych o których mowa w art.4 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w wysokości 9,5% w stosunku rocznym. Odsetki te liczone są od wartości przeterminowanego zobowiązania (art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U.2017.0.459). 
 

8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 - Ustawa o podatku od towarów i usług) a Sprzedawca zobowiązuje się do ich udostępnienia do pobrania w formie PDF w Panelu Klienta.
 
9. Pełnomocnictwo Sprzedawcy do prowadzenia ewentualnych postępowań prawnych/windykacyjnych posiada:
 
Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy sp.k.
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław


Polityka rabatowa


Rabat Klienta wynosi 30% i jest rabatem uznaniowym. Przyznanie jego uwarunkowane w szczególności od:


   • oceną dotychczasowej współpracy
   • podejmowaniem działań marketingowych
   • szerokości prezentowanej oferty 
   • terminowości w płaceniu nalezności (brak opóźnień w płatnościach za faktury)
   • odpowiednim poziomem cen

 

 

Wysyłka zamówień / Dostawa towaru / Odbiór osobisty

1. Oferujemy wysyłkę przez firmę DHL, Kurier InPost oraz możliwość odbioru osobistego z Centrum Logistycznego w Warszawie ul. Grzybowska 39 lok. 1.

2. Wszystkie wysyłki b2b odbywają się przez DHL i zgodnie z jej regulaminem. Koszt przesyłki kurierskiej DHL wynosi 16,00 zł brutto za jedną paczkę do 30 kg. Koszt przesyłki kurierskiej DHL za pobraniem wynosi 19,00 zł brutto. Nie dotyczy współpracy w formie dropshippingu.

3. Koszty przesyłki zagranicznej standardowej DHL do 5 kg (ceny netto w PLN):
 
 
Kraj Cena
Austria 53,00
Belgia 53,00
Czechy 53,00
Holandia 53,00
Luksemburg 53,00
Niemcy 53,00
Słowacja 53,00
Bułgaria 84,00
Chorwacja 62,00
Dania 62,00
Estonia 62,00
Finlandia 62,00
Francja 62,00
Grecja 84,00
Hiszpania 84,00
Irlandia 84,00
Litwa 62,00
Łotwa 62,00
Monako 62,00
Portugalia 84,00
Rumunia 84,00
Słowenia 62,00
Szwecja 62,00
Węgry 62,00
Wielka Brytania 62,00
Włochy 62,00
Cypr 320,00
Malta 320,00
 
4. Zamówiony towar wysyłamy do siedziby zamawiającego (firmy lub filii lub sklepu). Poza usługą Dropshipping@Playroom zamówionego towaru nie wysyłamy do klientów końcowych (konsumentów).

5. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

6. W przypadku odbioru osobistego z siedziby Sprzedawcy (Centrum Logistyczne ul. Grzybowska 39 lok. 1 w Warszawie) wymagany jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia godziny jego odbioru.

7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji. W przypadku odbioru przedmiotu zakupu z siedizby Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zamówienia w obecności pracownika hurtowni i do złożenia podpisu na stosownych dokumentach poswiadczający odbiór towaru.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

9. Sprzedawca oferuje swoim Klientom usługę DROPSHIPPIONG@PLAYROOM - informacja o usłudze <<<tutaj>>>. 
 
 

Procedury reklamacyjne

Procedura reklamacyjna opisana poniżej dotyczy relacji b2b, tzn. Państwa firmy i firmy PLAYROOM. Wszelkie zwroty, przesyłki i reklamacje przesyłane do nas od Państwa bezpośrednich klientów (konsumentó) nie będą przyjmowane i nie rozpatrywane. 


1. Reklamację od konsumenta (klienta końcowego) przyjmuje sklep (firma) Klienta, z którego towar został nabyty na zasadach opisanych w regulaminie sklepu.

2. Po dokonaniu weryfikacji i właściwości reklamacji Klient może reklamację uznać bądź nie. W przypadku wątpliwości co do wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w funkcjonowaniu towaru prosimy o zgłaszanie ich pracownikowi naszej hurtowni, który w miarę możliwości będzie mógł pomóc postawić wstępną decyzję reklamacyjną. Gdy ustalenie przyczyn wadliwego działania sprzętu nie będzie możliwe lub czynności serwisowe będą wymagały bezpośredniego działania pracownik hurtowni przekaże informacje dotyczące dalszego postępowania.

3. Klient zgłoszenie reklamacji wysyła za pomocą formularza reklamacyjnego ze swojego Panelu Klienta (Instrukcja przesyłania reklamacji). W odpowiedzi Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji od Sprzedawcy oraz informację o toku postępowania.

4. Uznanie reklamacji oznacza, że Klient otrzyma towar wolny od wad i zostanie on dostarcozny do siedziby Klienta.
 
 

Postanowienia końcowe

1. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

2. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na w związku z działalnością Sprzedawcy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy

3. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.