Sklep internetowy, działający pod adresem www.PLAYROOM.pl prowadzony jest przez:
 

PLAYROOM Marcin Fröhlich
ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa

NIP: 642-245-26-73, REGON: 273834446, GIODO: 150572 (2224/2014) 

Firma zarejestrowana w CEIDG <<<www>>>

KONTO BANKOWE: Alior Bank 47 2490 0005 0000 4530 1848 2101


 


I. Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Hurtowni PLAYROOM, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie PLAYROOM jest właściciel Hurtowni PLAYROOM, zwany dalej Sprzedawcą. Hurtownia PLAYROOM nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
 
2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest rejestracja klienta (jeśli klient wcześniej nie dokonał zakupów za pośrednictwem www.PLAYROOM.pl) oraz akceptacja Regulaminu.

3. Nowi klienci zobowiązani są do przesłania na adres info@playroom.pl elektronicznej kopii jednego z niżej wymienionych dokumentów:
 
- wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formacie PDF
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego
 
w zależności od rodzaju i formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 

4. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez PLAYROOM na stronie www.PLAYROOM.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Hurtowni PLAYROOM podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami netto. Ponadto w karcie produktu prezentujemy cenę brutto (zawierającą podatek VAT).
 
 

II. Warunki realizacji zamówienia
 
1. Nie ma kwoty minimalnej na pierwsze zamówienia dla firm, które prześlą adres internetowy strony www sklepu (lub aukcji Allegro) na logistyka@playroom.pl w celu zweryfikowania prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą artykułów erotycznych.
 
2. Nie ma kwoty minimalnej dla kolejnych zamówień.

3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę www.playroom.pl .

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

5. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

6. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. 

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Hurtowni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. 

8. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.

10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki hurtowni przez dostawcę.
 
11. PLAYROOM udostępnia swoim klientom plik wymiany XML, który zawiera, m. in., opisy produktów, zdjęcia, cenę rekomendowaną i inne. Mimo dokładania wszelkiej staranności PLAYROOM nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w wyniku użycia oferowanego pliku XML. 
 
12. PLAYROOM udostępnia sklepom stacjonarnym produkty demonstracyjne. Warunkiem ich otrzymania jest:
 • zakup przynajmniej 2 szt. produktu pełnowartościowego,
 • podaniem do wiadomości Playroom adresu pocztowego sklepu stacjonarnego,
 • podpisaniem umowy użyczenia.
 

III. Płatności

1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

PRZELEWEM BANKOWYM bezpośrednio na konto firmy 
Alior Bank 47 2490 0005 0000 4530 1848 2101

KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis payu.pl (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów). W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu payu.pl pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 3% od sumy zamówienia
 
GOTÓWKĄ wyłącznie przy odbiorach osobistych i bez możliwości dokonywania płatności za pomocą karty płatniczej.
 
2. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym na konto firmy lub za pośrednictwem serwisów płatniczych dowodem wpłaty jest zaksięgowanie wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenia dyspozycji przelewu nie są brane pod uwagę.

3. Po jednym kwartale współpracy i zrealizowaniu co najmniej sześciu zamówień klient może ubiegać się o możliwość otrzymywania faktur z odroczoną płatnością (7 dni) za złożone zamówienia. 
 
4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt. 32 ustawy o VAT) a Sprzedawca zobowiązuje się do ich udostępnienia.

4. Warunkiem utrzymania możliwości otrzymywania faktur z odroczoną płatnością jest terminowe opłacanie faktur. Przywilej ten zostaje automatycznie cofnięty w przypadku odnotowania dwukrotnego nieuzgodnionego opóźnienia w płatnościach w czasie jednego kwartału.

5. Za datę rozliczenia się z wpłaty za fakturę z odroczoną płatnością uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie firmy PLAYROOM
 
6. Za faktury nieopłacone w terminie (przeterminowane) naliczane są odsetki ustawowe w wysokości 14% od wartości przeterminowanego zobowiązania (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r., Nr 137, poz.926 z późn. zm.). 
 
7. Pełnomocnictwo do prowadzenia postępowań prawnych w naszym imieniu:
 
Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy sp.k.
ul. 
Armii Ludowej 21
51-214 Wrocław.

 


IV. Polityka rabatowa


Rabat klienta jest sumą dwóch jego części. Pierwszą jest podstawowy składnik - rabat uznaniowy (do 30%), którego przyznanie uwarunkowane będzie w szczególności:

 • oceną dotychczasowej współpracy
 • wspólnymi działaniami marketingowymi
 • szerokością prezentowanej oferty 
 • terminowością w opłacaniu faktur
 • odpowiednim poziomem cen


oraz druga część, to rabat za obrót kwartalny wg następujących progów obrotowych:

 • obrót kwartalny   10 000 PLN   (2 500 Euro) i więcej: dodatkowe 3%
 • obrót kwartalny   25 000 PLN   (6 000 Euro) i więcej: dodatkowe 4%
 • obrót kwartalny   50 000 PLN (12 000 Euro) i więcej: dodatkowe 5%
 • obrót kwartalny 100 000 PLN (25 000 Euro) i więcej: dodatkowe 7%

 

Powyższe rabaty nie obowiązują na produkty promocyjne.

- Klient z historią obrotów -
Sprzedawca udziela rabat na kolejny kwartał na podstawie osiągniętego obrotu (wartość netto) w kwartale poprzednim. W przypadku, gdy klient nie osiągnie określonego obrotu w kolejnym kwartale, rabat zostaje utrzymany wyłącznie przez jeden kolejny kwartał. W przypadku nie osiągnięcia danego progu rabatowego przez 2 kwartały z rzędu, rabat zostanie naliczony w stosunku do najwyższego obrotu kwartalnego z ostatnich dwóch kwartałów.

- Klienci bez historii zakupów -
W przypadku klientów nowych może zostać udzielony rabat na podstawie obrotu deklarowanego z zastrzeżeniem, by pierwsze zamówienie wyniosło 1/2 wartości obrotu deklarowanego. Poziom rabatu będzie weryfikowany po trzech pierwszych miesiącach współpracy z danym klientem.V. Wysyłka / Dostawa / Odbiór

1. Oferujemy wysyłkę przez DHL, Kurier InPost oraz możliwość odbioru osobistego z Centrum Logistycznego w Warszawie ul. Grzybowska 39 lok. 1.

2. Wszystkie wysyłki odbywają się przez firmę kurierską i zgodnie z jej regulaminem. Koszt przesyłki kurierskiej DHL wynosi 16,00 zł brutto za jedną paczkę do 30 kg. Koszt przesyłki kurierskiej DHL za pobraniem wynosi 19,00 zł brutto.

3. Koszty przesyłki zagranicznej standardowej DHL do 5 kg (ceny netto w PLN):
 
 
Kraj Cena
Austria 53,00
Belgia 53,00
Czechy 53,00
Holandia 53,00
Luksemburg 53,00
Niemcy 53,00
Słowacja 53,00
Bułgaria 84,00
Chorwacja 62,00
Dania 62,00
Estonia 62,00
Finlandia 62,00
Francja 62,00
Grecja 84,00
Hiszpania 84,00
Irlandia 84,00
Litwa 62,00
Łotwa 62,00
Monako 62,00
Portugalia 84,00
Rumunia 84,00
Słowenia 62,00
Szwecja 62,00
Węgry 62,00
Wielka Brytania 62,00
Włochy 62,00
Cypr 320,00
Malta 320,00
 
4. Zamówiony towar wysyłamy do siedziby zamawiającego (firmy lub filii). Poza usługą Dropshipping@Playroom zamówionego towaru nie wysyłamy do osób fizycznych ani do klientów końcowych (konsumentów) naszych klientów.

5. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

6. W przypadku odbioru osobistego z siedziby hurtowni PLAYROOM w dniu złożenia zamówienia, wymagany jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia godziny jego odbioru.

7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji. W przypadku odbioru przedmiotu zakupu w hurtowni PLAYROOM, klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia zamówienia w obecności pracownika hurtowni.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 
 


VI. Procedury reklamacyjne


Procedura reklamacyjna opisana poniżej dotyczy relacji B2B, tzn. Państwa firmy i firmy PLAYROOM a zatem wszelkie zwroty, przesyłki i reklamacje przesyłane do nas od Państwa bezpośrednich klientów nie będą przyjmowane i rozpatrywane. 

1. Reklamację od konsumenta przyjmuje sklep (firma), od której towar został nabyty na zasadach opisanych w Państwa regulaminie.

2. Po dokonaniu weryfikacji i właściwości reklamacji możecie Państwo reklamację uznać bądź nie. W przypadku wątpliwości co do wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w funkcjonowaniu towaru prosimy o zgłaszanie ich pracownikowi naszej hurtowni, który w miarę możliwości będzie mógł pomóc postawić wstępną diagnozę. Gdy ustalenie przyczyn wadliwego działania sprzętu nie będzie możliwe lub czynności serwisowe będą wymagały bezpośredniego działania pracownik hurtowni przekaże informacje dotyczące dalszego postępowania.

3. W przypadku, gdy będzie koniecznym zgłoszenie reklamacji należy to uczynić wysyłając formularz reklamacyjny ze swojego panelu klienta (Instrukcja przesyłania reklamacji). W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz informację o toku postępowania.

4. Uznana reklamacja oczywiście oznacza zwrot artykułu wolnego od wad bezpośrednio do Państwa firmy.
 
5. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

VII. Postanowienia końcowe

1. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

2. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

3. PLAYROOM nie udostępnia danych osobowych klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Handlowego.